ehkam

ehkam
ə. 1) hökm, qərar, sərəncam; 2) quruluş, rejim; 3) hakimiyyət, üsuli-idarə; 4) düşüncə, anlaq; 5) mülahizə, rəy

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ehkam — is. <ər. «hökm» söz. cəmi> 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin (əsasən dini nəzəriyyənin) əsas qanunu. İslam dininin ehkamları. – Peymani fərhəngin ehkamından hər gün nədimlər padşaha oxurdular. M. F. A.. O kəs ki «Cameyi Abbas» kitabında dərc… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehkampərəst — sif. <ər. ehkam və fars. . . . pərəst> Qeyri tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul edən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayə — 1. is. <ər.> 1. din. Quran surələrinin müstəqil mənası olan cümlələrindən hər biri. Yasin surəsinin ayələri. – Ancaq böyüyüb savadımı artırandan sonra bildim ki, həmin ibarə Quran ayəsidir. C. M.. 2. məc. dan. Hökm, ehkam, qanun, əmr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doğrultmaq — f. 1. Gözlənilən ümidi doğruya çıxarmaq; verilən ada, göstərilən etibara və s. yə layiq olduğunu göstərmək, sübut etmək, gerçəkləşdirmək. Göstərilən etimadı doğrultmaq. // Bəraət qazandırmaq. Zeynal öz yaramazlıqlarını doğrultmaq üçün mühitlərini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doqmatik — sif. <yun.> 1. Doqma (ehkam) mahiyyətində olan, doqmaya aid olan. 2. Mücərrəd, abstrakt, sxematik. Doqmatik izah üsulu. – <Usta Zeynalın> dini etiqadı o dərəcədə doqmatik şəkil almışdı ki, atdığı addımına, gördüyü işinə də arxayın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doqmatiklik — is. Doqma (ehkam) mahiyyətində olma. Şərhin doqmatikliyi. // Mücərrədlik, abstraktlıq, sxematiklik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duqma — <yun.> kit. Bütün dövrlər və tarixi şərait üçün dəyişməz bir həqiqət kimi qəbul edilən hökm, müddəa; ehkam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duqmat — <yun.> bax ehkam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehkampərəstlik — is. Qeyri tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul etmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pravoslavlıq — is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri. Pravoslavlığın ehkam mərkəzləri. Pravoslavlığın dini fəlsəfəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”